Identiteit & Imago

Samenvatting

 
Universiteiten maken voor hun onderwijstaken steeds meer gebruik van Internet. Met dit onderzoek hebben wij willen bepalen of het beeld dat scholieren krijgen van de universiteit overeenkomt met de identiteit die de betreffende universiteit op Internet tracht na te streven.

Wij hebben één van de verantwoordelijken voor de website een aantal vragen gesteld over de website. Vervolgens hebben we onderzocht of datgene wat de universiteiten zelf belangrijk vinden ook daadwerkelijk in hun presentatie op Internet terug te vinden is. Om te weten te komen hoe de universiteit op aankomende studenten overkomt, hebben wij een aantal van hen vragen gesteld over de websites.

Het opvallende is, dat maar heel weinig van deze trefwoorden volgens de 'experts' op de website aanwezig zijn. Onze inhoudsanalyse bleek voor een aantal universiteiten positief uit te pakken, want de trefwoorden waarvan zij vonden dat deze niet op de site te vinden waren, waren dat naar ons idee wel.

Het tegengestelde gebeurde ook; volgens de universiteit kwam het trefwoord op de site naar voren, maar wij hebben daar niets van kunnen vinden. We lieten de scholieren vervolgens kijken naar een achttal onderdelen van de site. De antwoorden hebben we vervolgens gegroepeerd in drie dimensies.

De scholieren oordeelden vrijwel unaniem over de websites van de RUG en de UvA. Over die van de TU Delft en die van de VU zijn ze het meest verdeeld.

Plaatsen we de vier websites binnen de drie dimensies, dan valt vooral de plaats op van de website van de TU Delft. Deze blijkt het meest aansprekend en geordend te zijn. De website van de RUG wordt veelal gezien als zacht en chaotisch. Op het gebied van de drie dimensies blijkt een klein verschil te bestaan tussen de twee onderzochte scholen. Deze verschillen zijn echter klein en niet statistisch significant.

Lopen we de vier websites stuk voor stuk na, dan blijken de scholieren over het algemeen een andere mening te hebben over de websites dan wij of de 'experts'. Over het geheel genomen beoordelen de scholieren de websites niet positief. Van de 224 te behalen punten haalt de RUG met 124,20 de meeste. Dat is net iets meer dan de helft. De scholieren bleken wel meer trefwoorden op de site te zien terugkomen dan wij. Dat kan betekenen dat de universiteiten in dit onderzoek hun identiteit weliswaar duidelijk naar voren weten te brengen, maar dat een scholier daar niet warm voor loopt.

Lees verder...

Dit onderzoek is uitgevoerd in het basisdoctoraal van de opleiding Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Wij bedanken de volgende mensen voor hun medewerking aan de totstandkoming van het onderzoek en dit verslag: Sjoerd Karsten; Fred Goores; Michel ter Laak; de experts van de universiteiten en de scholieren uit 5 Vwo van het Goois Lyceum en het Ronald Holstcollege.

29 mei 2001

Elsje de Ruijter
& Sabrina de Vries

  Top


29 mei 2001© Elsje de Ruijter
& Sabrina de Vries